Digitala hjälpmedel för er som jobbar på gymnasieskolor

Digitaliseringen i samhället medför både möjligheter och utmaningar. En av utmaningarna för dig som lärare är att ge eleverna redskap för hur de ska förhålla sig källkritiska till all den information som de tar del av varje dag. I en tid av fake-news är källkritik på nätet, något de måste lära sig.

Ovanpå det behöver de också lära sig mer om ”net och etikett”. Det handlar om vilka skyldigheter de själva har men även om hur de ska agera om de blir utsatta för något olämpligt på nätet.

Mer tid med eleverna, mindre tid på administration

En fördel med digitaliseringen är att det är enklare att kommunicera med vårdnadshavare och elever. Dessutom är det enklare med dokumentation om det går att spara den snabbt och enkelt på en digital lärplattform.

Läs mer på nätet om du är intresserad av en lärplattform som är framtagen för att du ska kunna kommunicera, dokumentera och planera lektioner på ett och samma ställe. Med en smart lärplattform kan du spara tid och få mer tid över för planera och undervisa. Detta är viktigt eftersom en stor del av lärarkåren känner att de lägger för mycket tid på administrativt arbete.