Digitala lösningar inom träindustrin

Ny teknik och nya innovationer lanseras hela tiden inom träindustrin idag. Verktyg som förut bara existerade inom exempelvis sjukvården går det numera att använda inom trä- och virkesindustrin också.

Genom att kunna ta fram nya data om träet går det att effektivisera exempelvis nybyggnation. På så sett går det att se till att hela livscykeln för en byggnation förlängs.

Röntga trästockar

Idag finns det teknik som gör det möjligt att röntga en trästock. På det sättet kan du samla in avancerad data som kan beskriva hur en trästock kan komma till nytta på allra bästa sätt. Det gör att det går att få ut fler plankor av varje stock och även att du vet direkt vad stocken lämpar sig bäst till för användningsområde.

Klassificering av virke

Det går också att med en digital metod klassificera virket i olika kvalitetsklasser. Med mätmetoden får du fram officiella klassificeringar för EU och resten av världen. Det gör att det här verktyget är en enorm resurs för dig som vill sälja virket på den internationella marknaden.

Du som vill ha mer information om hur du digitalt kan mäta och dokumentera sådant som fuktkvoter, hållfasthet och resonansfrekvenser inom träindustrin kan läsa mer på nätet.